Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží


Stručně a srozumitelně:

Jako spotřebitel máte standardně nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek do 14 dnů od doručení. V tomto případě ale prodáváme zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Proto tento nárok nemáte.


Detailněji:

Standardně jste asi zvyklí, že pokud jako spotřebitelé nakoupíte přes internet nějaké zboží či služby, pak máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení, a to i bez udání důvodu. V našem případě tomu tak ale není. Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na charakter našich výrobků (jedná se o čerstvé jídlo), nelze takto od Smlouvy odstoupit. Je to proto, že jde o zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Jakkoli běžně formu zapečetění obalu nevyužíváme, dodáváme, že stejně tak není ze zákona možné odstoupit od smlouvy u zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej porušíte (např. proražení obalu či porušení bezpečnostního uzávěru). Totéž platí pro nemožnost odstoupit ve vztahu k produktům vyrobeným na míru podle vašich požadavků.


Reklamace - firemní zákazníci


   Stručně a srozumitelně:

    • Zjevné vady našeho zboží nám sdělte vždy okamžitě při převzetí na prodejně nebo během doručení kurýrem. Pokud tak neučiníte, nemusíme vaší reklamaci vyhovět.
    • Doporučujeme v případě zájmu zboží reklamovat pořídit fotografie našeho zboží. Můžeme to po vás i požadovat.
    • Skryté vady nebo vady množství či druhu dodaného zboží nám prosím sdělte e-mailem nebo telefonicky a vyřešíme je buď dodáním nového či chybějícího zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny.


     Detailněji:

      Subjektivní pohled na věc. Prosím, vezměte na vědomí, že nemůžete Boxy reklamovat jen proto, že nesplnily vaše subjektivní očekávání anebo že vám jídlo nechutná.

       Lhůta pro uplatnění reklamace. Svá práva z vadného plnění můžete ze zákona běžně uplatnit do šesti měsíců od převzetí zboží. To ale neplatí u našeho zboží, které se rychle kazí a má jasně daný okamžik spotřeby (do 2 hodin po doručení). Po tuto dobu si zboží zachová své vlastnosti. Vzhledem k takto krátké lhůtě je potřeba zboží kontrolovat a reklamovat ihned při vyzvednutí na prodejně nebo při kontrole a převzetí od kurýra. Jinak totiž nebude možné vady řádně prošetřit a ověřit. Neprovedením reklamace okamžitě při převzetí uvedenými způsoby přicházíte o právo vytýkat nám zjevné vady Boxů a jejich obsahu. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.

        Vada množství či druhu zboží. Pokud Boxy nebo jejich obsah neodpovídají co do objednaného množství či druhu, informujte nás prosím neprodleně při předání na prodejně nebo prostřednictvím kurýra. V takovém případě můžete požadovat dodání chybějící části objednávky, případně přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahem tomu, co z objednávky chybí. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete převzít jiný druh Boxů či jejich obsahu, než jste objednali, ztrácíte práva reklamovat tuto skutečnost.

         Vada způsobená vámi. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili, například nevhodným skladováním či pozdní spotřebou.

          Uplatnění reklamace. Reklamaci uplatněte přímo na prodejně nebo u kurýra, který vám Boxy doručil. Za tímto účelem s vámi bude sepsán reklamační protokol.

           Skryté vady. Pokud trpí Boxy nebo jejich obsah vadou, kterou nebylo možné s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání Boxů (tzv. skrytá vada), můžete Boxy reklamovat na e-mailové adrese info@dark-kitchen.cz. Po dobu vyřizování reklamace se zavazujete uchovávat Boxy vhodným způsobem v ledničce a poskytnout potřebnou součinnost kurýrovi, kterého pro reklamované Boxy případně pošleme. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.

            Obsah reklamace. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:

             • Kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje.
             • Popis vady. Například, že jsme dodali jiný obsah Boxu nebo obsah Boxu nebyl čerstvý.
             • Způsob vyřízení reklamace. Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace.

              Co můžete požadovat u odstranitelné vady. Pokud má obsah Boxu vadu, kterou je možné odstranit (např. část Boxu je poškozená nebo jinak vadná, ale zbytek Boxu je v pořádku) můžete ze zákona požadovat opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu z ceny. Vzhledem k našim produktům a finanční náročnosti či případně i faktické nemožnosti „opravy“ nebo „doplnění“ Boxu preferujeme v tomto případě poskytnutí přiměřené slevy z ceny objednaných Boxů.

               Možnosti řešení. Pokud mají Boxy vadu, určíme, jakým z následujících způsobů bude reklamace vyřešena:

                • odstraněním vady;
                • dodáním nových Boxů;
                • přiměřenou slevou z Ceny.

                 Náklady. V případě vracení Boxů zpět k nám hradíte tyto náklady vy. Také nemáte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.


                 Reklamace - spotřebitelé


                 Stručně a srozumitelně:

                 • Zjevné vady našeho zboží nám sdělte vždy okamžitě při převzetí na prodejně nebo během doručení kurýrem. Pokud tak neučiníte, nemusíme vaší reklamaci vyhovět.
                 • Doporučujeme v případě zájmu zboží reklamovat pořídit fotografie našeho zboží. Můžeme to po vás i požadovat.
                 • Skryté vady nebo vady množství či druhu dodaného zboží nám prosím sdělte e-mailem nebo telefonicky a vyřešíme je buď dodáním nového či chybějícího zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. V určitých případech můžete i odstoupit od smlouvy.
                 • Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní vyřešení sporu, který mezi námi vznikl. Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo využít platformu ODR (kontakty a adresy najdete výše).
                 • Naše podnikání podléhá kontrole živnostenských úřadů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a České obchodní inspekci.
                 • Případné stížnosti zasílejte na info@dark-kitchen.cz.


                 Detailněji:

                  Za co odpovídáme. Podle zákona vám odpovídáme za to, že Boxy nemají při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy je přebíráte, odpovídáme zejména za:

                   • Ujednané vlastnosti. Boxy a jejich obsah odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem; ujednané vlastnosti jsou pouze takové, které jsou uvedené na Webu nebo v naší písemné komunikaci. Boxy a jejich obsah množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti a funkčnosti odpovídají obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.
                   • Účel. Boxy a jejich obsah jsou vhodné k účelu, pro který si je objednáváte a s nímž jsme souhlasili (tedy stravování).
                   • Potřebné instrukce. Potřebné instrukce k Boxům jsou uvedeny na Webu a v těchto Podmínkách (např. pravidla a délka skladování). Na vaši žádost vám tyto instrukce případně zašleme na e-mail nebo vám je sdělí kurýr.
                   • Obvyklé příslušenství. Boxy a jejich obsah vám dodáme s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat.

                    Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží od obvyklé vlastnosti liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

                    Subjektivní pohled na věc. Prosím, vezměte na vědomí, že nemůžete Boxy reklamovat jen proto, že nesplnily Vaše subjektivní očekávání anebo že vám jídlo nechutná.

                     Lhůta pro uplatnění reklamace. Svá práva z vadného plnění můžete ze zákona běžně uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To ale neplatí u našeho zboží, které se rychle kazí a má jasně daný okamžik spotřeby (do 2 hodin po doručení). Po tuto dobu si zboží zachová své vlastnosti. Vzhledem k takto krátké lhůtě je ideální zboží kontrolovat a reklamovat ihned při vyzvednutí na prodejně nebo při kontrole a převzetí od kurýra. Reklamovat Boxy ale můžete po celou dobu jejich trvanlivosti. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.

                      Vada množství či druhu zboží. Pokud Boxy nebo jejich obsah neodpovídají co do objednaného množství či druhu, informujte nás prosím neprodleně při předání na prodejně nebo prostřednictvím kurýra. V takovém případě můžete požadovat dodání chybějící části objednávky, případně přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahem tomu, co z objednávky chybí. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete převzít jiný druh Boxů či jejich obsahu, než jste objednali, ztrácíte práva reklamovat tuto skutečnost.

                       Vada způsobená vámi. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.


                       Reklamace:

                        Uplatnění reklamace. Reklamaci uplatněte přímo na prodejně nebo u kurýra, který vám Boxy doručil. Za tímto účelem s vámi bude sepsán reklamační protokol. Boxy můžete reklamovat i na e-mailové adrese info@dark-kitchen.cz. Po dobu vyřizování reklamace se zavazujete uchovávat Boxy vhodným způsobem v ledničce a poskytnout potřebnou součinnost kurýrovi, kterého pro reklamované Boxy případně pošleme. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.

                         Obsah reklamace. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:

                         • Vaše kontaktní údaje
                         • Popis vady. Například, že jsme dodali jiný obsah Boxu nebo obsah Boxu nebyl čerstvý.
                         • Způsob vyřízení reklamace. Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace.

                          Co můžete požadovat. Pokud mají Boxy nebo jejich obsah vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

                           Sleva nebo odstoupení od Smlouvy. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:

                           • Odmítnutí odstranění vady nebo opožděnost. Pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže.
                           • Opakovaná vada. Když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více.
                           • Podstatné porušení Smlouvy. Pokud je vada podstatným porušením Smlouvy.
                           • Naše prohlášení či okolnosti svědčí o nesplnění. Když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
                           • Úhrada kupní ceny. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

                             Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.

                            Potvrzení o reklamaci. Po uplatnění reklamace vám na e-mail pošleme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.

                             Vyřízení reklamace. Reklamaci se snažíme řešit co nejrychleji, běžně nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme bezpodmínečně (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

                              Potvrzení o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.

                               Náklady na reklamaci. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.


                               Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

                                Řešení sporů u České obchodní inspekce. Jako spotřebitel máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh jakožto spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi jako prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste jako spotřebitel uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás jako prodávajícího poprvé. Kromě toho máte i právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce zde.

                                 Podléháme kontrole. K podnikání a prodeji našich produktů jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

                                  Stížnosti. Veškeré stížnosti nám zašlete na info@dark-kitchen.cz, vyřídíme je co nejdříve.