obchodní podmínky

Milí zákazníci, děkujeme za váš zájem o náš catering.

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti Dark Kitchen s.r.o., IČO: 177 48 500, se sídlem Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 376005 („my“). Provozujeme webové stránky www.dark-kitchen.cz, prostřednictvím kterých si můžete coby kupující („vy“) objednat cateringové boxy s chutnými jednohubkami („Web“).

Našich služeb můžete využít jak v pozici podnikatele (tedy pokud objednáváte catering pro svoje kolegy, zákazníky či v jiné souvislosti se svým podnikáním, tzv. „na IČO“), tak v pozici spotřebitele (když objednáváte catering mimo souvislost s podnikáním, zaměstnáním, zkrátka pro osobní potřebu). Jen dávejte pozor, že v závislosti na vašem postavení se vás některé části Podmínek nemusí týkat. Pravidla pro obě skupiny zákazníků prostě mohou být trochu odlišná.

Doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Na úvod jsme pro vás ale připravili shrnutí toho nejdůležitějšího, pokud se vám do dlouhého čtení nechce. Na konci každého článku Podmínek najdete také stručné shrnutí. To ale není závazné, přednost před ním má vždy zbylý text Podmínek.

 • Náš zákazník, náš pán. U nás nejde jenom o prázdnou frázi. Vždy se snažíme najít řešení, se kterým budeme spokojení my i vy.
 • A co smlouva? Prostřednictvím našeho e-shopu, formuláře na webových stránkách, e-mailem nebo telefonicky s námi uzavíráte smlouvu, na základě které vám dodáme cateringové boxy.
 • Dlouhodobé partnerství. Budeme rádi, pokud naše cateringové boxy budete odebírat pravidelně pro různé příležitosti. Jako náš partner budete mít výhodnější cenové podmínky i doručení. Spolupráce se bude řídit rámcovou smlouvou, kterou spolu uzavřeme, a potom zejména čl. 6. Podmínek.
 • S opatrností nejdál dojdete. Při přebírání našich cateringových boxů prosím raději ihned zkontrolujte, jestli není obal poškozen. Jelikož máme vlastní rozvoz a při přepravě jsme opatrní, stává se to naprosto výjimečně. Ale jistota je jistota. Pokud by byl jakýkoliv problém, můžete ho řešit přímo s kurýrem anebo nám napište bezodkladně na info@dark-kitchen.cz.
 • Čerstvost především. Naše produkty pro vás chystáme vždy čerstvé. Jedná se o zboží s krátkou dobou spotřeby (doporučujeme spotřebovat do 2 hodin od doručení). Proto u něj není možné odstoupit od smlouvy jako v případě jiných smluv uzavíraných po internetu.
 • Reklamace, rychlá práce. Reklamace vyřizujeme co nejrychleji a spravedlivě. Pokud si přejete naše zboží reklamovat, nejjednodušší je napsat nám na e-mail info@dark-kitchen.cz anebo ji vyřídit přímo s kurýrem, který vám objednávku dovezl.
 • Vaše osobní údaje střežíme jako oko v hlavě. O tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, se dočtete tady.
 • Kdo se neptá, nic se nedozví. Kdykoliv se nás můžete na cokoli zeptat nebo nás kontaktovat. Rádi vám odpovíme:
 • Adresa: Dark Kitchen s.r.o., Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2

  E-mail: info@dark-kitchen.cz

  Telefon: 722 448 388

Podmínky mají tyto části:


 1. Úvodem ke smlouvě a produktům.

  1. Smlouva mezi námi. Podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou spolu uzavíráme my jako prodávající a vy jako kupující („Smlouva“). Smlouvu uzavřeme podle toho, jakým způsobem u nás vytvoříte objednávku (čl. 2. Podmínek).
  2. Dlouhodobá spolupráce. Pokud plánujete našeho cateringu využívat opakovaně, můžeme vám nabídnout dlouhodobou výhodnější spolupráci na základě zvláštní Rámcové smlouvy o poskytnutí cateringových služeb („Rámcová smlouva“). Podmínky dlouhodobé spolupráce kromě Rámcové smlouvy upravuje i čl. 6. Podmínek.
  3. Cateringové boxy. Naším produktem jsou chutné a kvalitní jednohubky, které pro vás připravíme v praktických cateringových boxech („Boxy“) vždy čerstvé na základě vaší objednávky. Podmínky se samozřejmě případně vztáhnou i na jiné pokrmy, nápoje a služby nabízené v budoucnu na Webu nebo domluvené mezi námi.
  4. Aktuální nabídka. Aktuální nabídku Boxů uveřejňujeme na Webu, kde najdete také aktuální ceník. Z této nabídky můžete vybírat dle libosti. Vezměte prosím na vědomí, že fotografie k produktům jsou pouze ilustrační, naznačují možný způsob servírování a finální produkt se může částečně lišit.
  5. Složení Boxů a alergeny. Informace o složení jednotlivých produktů a o alergenech najdete v detailním popisu každého produktu na Webu, spolu s uvedením jednotného kódu alergenů dle předpisů EU. K alergenům uvádíme, že i přes naši snahu a domluvu bohužel mohou naše produkty obsahovat stopové množství jiných alergenů neuvedených v detailním popisu produktů.
  6. Potravinové intolerance. Pokud máte na některý z alergenů intoleranci nebo chcete z jiného důvodu připravit produkty bez nich, upozorněte nás na toto nejpozději v objednávce. Společně pak projednáme, jestli je vámi požadované produkty možné připravit alternativním způsobem. I produkty označované jako „bezlepkové“ a připravované z bezlepkových surovin mohou obsahovat stopy lepku z toho důvodu, že jsou připravovány ve stejné provozovně jako produkty lepek obsahující. Jakkoli tedy činíme veškeré nezbytné kroky k eliminaci alergenů, obecně platí, že stopové množství alergenů nedokážeme vyloučit. To platí zejména pro lepek, sezam a mléko.
  7. Zrušení Smlouvy kvůli nemožnosti vyhovět intolerancím. Pokud nedokážeme produkty připravit bez alergenů, potom se Smlouva od počátku ruší, nedomluvíme-li se na jiném řešení (to v právní řeči znamená, že my i vy máme z toho důvodu právo odstoupit od Smlouvy). Z důvodu zrušení Smlouvy nemůžeme my ani vy žádat náhradu škody či uplatňovat jakékoli nároky.
  8. Boxy na míru. Pokud spolupracujeme na základě Rámcové smlouvy, můžete u nás objednávkou poptat i Boxy na míru nebo případně i jenom sdělit jejich obecný koncept a nechat konkrétní složení na nás. Pokud u Boxů na míru nejsou informace o složení a alergenech pro jednotlivé produkty uvedené na Webu, můžeme vám dle vlastního uvážení informace o alergenech zaslat předem na e-mailovou adresu, předat spolu s Boxy nebo sdělit osobně při vyzvednutí nebo doručení boxů kurýrem, pokud se nedohodneme jinak.
  9. Skladování. Naše Boxy dodáváme v chlazeném stavu a po jejich doručení je nezbytné je skladovat v lednici (pokud není na Boxu jiná informace) a následně urychleně spotřebovat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakost Boxů, pokud po jejich převzetí porušíte skladovací podmínky a pokyny (uvedené v Podmínkách, na obale či osobně při předání Boxů).
  10. Spotřebujte do. Snažíme se o to, aby se k vám naše Boxy dostaly co možná nejčerstvější. Jedině tak si je totiž vaše chuťové pohárky naplno užijí. Boxy proto spotřebujte nejpozději do 2 hodin po jejich doručení.
  11. Alkoholická nabídka. V naší nabídce jsou i nápoje s obsahem alkoholu. U takových produktů budete systémovým hlášením automaticky vyzvání k potvrzení plnoletosti. Kliknutím na tlačítko “Jsem starší 18 let” deklarujete, že jste osobou starší 18-ti let a tedy osobou způsobilou k nákupu alkoholu. V případě našich pochybností, jste na výzvu povinen prokázat splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění – především pak předložením kopie průkazu totožnosti. V případě, kdy uvedenou podmínku nesplňujete či její splnění nejste schopni řádně doložit, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.
  12. Stručně a srozumitelně:

   • Smlouvu spolu uzavíráme čtyřmi hlavními způsoby (prostřednictvím e-shopu na webu, formulářem na webu, e-mailem či telefonicky), blíže popsanými níže v čl. 3. Součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.
   • Pokud budeme spolupracovat dlouhodoběji, uzavřeme i zvláštní rámcovou smlouvu, která pro vás může být výhodnější.
   • Naším produktem jsou chutné a kvalitní cateringové boxy, jejichž aktuální nabídku a informace o složení a alergenech najdete na našem webu. Zejména alergenům a intolerancím věnujeme výše zvláštní pozornost.
   • Boxy je nutné skladovat v lednici a spotřebovat je do 2 hodin po jejich doručení.
   • Alkoholické nápoje si můžete zakoupit pouze v případě, že jste starší 18-ti let.


 1. Jak si založíte uživatelský účet?

  1. Možnost založit uživatelský účet. Pro snazší objednávání našich produktů a lepší přehled o provedených objednávkách si můžete založit uživatelský účet („Účet“). Ten vám umožní zejména uložení fakturačních a doručovacích údajů pro budoucí nákupy, jakož i přístup k historii objednávek a vystaveným fakturám. Účet však není pro provedení objednávky nezbytný.
  2. Způsob založení. Účet si můžete založit na našem Webu. Budeme potřebovat, abyste k tomu vyplnili vaše identifikační, adresní, kontaktní a fakturační údaje (zejm. jméno a příjmení nebo firmu, adresu bydliště nebo sídlo, e-mailovou adresu a telefon, případně IČO). Vyhrazujeme si možnost rozsah požadovaných údajů změnit. Pro založení účtu musíte vyslovit souhlas s Podmínkami a dokončit registraci kliknutím na příslušné tlačítko.
  3. Potvrzení založení. Bezprostředně po založení Účtu vám na uvedený e-mail přijde automatického potvrzení, že vám byl Účet založen. Součátí e-mailu bude i .pdf verze těchto Podmínek.
  4. Možnost odmítnout zřízení Účtu. Můžeme odmítnout zřídit vám účet (či učinit objednávku) dle našeho uvážení, a to zejména pokud jste při využívání našich služeb dříve porušili Podmínky nebo jednali v rozporu s právními předpisy. Odmítnutí nejsme povinni odůvodnit.
  5. Aktuálnost a pravdivost údajů. Při založení Účtu uvádějte jen aktuální, pravdivé a úplné údaje. Pokud prostřednictvím Účtu hodláte učinit objednávku, proveďte v Účtu nebo před odesláním objednávky jejich kontrolu a případné změny tak, aby bylo zajištěno zejména správné doručování objednávek a fakturace. Údaje poskytnuté při objednávce považujeme za správné. Neodpovídáme za újmu způsobenou z důvodu neaktuálních, nesprávných nebo nekompletních údajů.
  6. Ochrana přihlašovacích údajů. Účet je zabezpečen přihlašovacím údajem a heslem, které si sami zvolíte. Jste povinni tyto přihlašovací údaje chránit a neumožnit využívání Účtu třetím osobám. Pokud zjistíte, že mohlo dojít k narušení bezpečnosti vašich přihlašovacích údajů, ohlaste nám tuto skutečnost bezodkladně a údaje změňte.
  7. Zrušení Účtu. Na základě vlastního uvážení jsme oprávněni vám dočasně nebo úplně znemožnit využívat Účet a činit objednávky. Budeme tak činit pouze z důvodů blíže specifikovaných v čl. 10., který se zabývá odstoupením od Smlouvy, zejména když závažným způsobem porušíte Podmínky.
  8. Stručně a srozumitelně:

   • snazší objednávání a přehled o objednávkách si u nás můžete zřídit uživatelský účet. Není to ale povinnost.
   • Při zřizování účtu musíte souhlasit s Podmínkami a uvést některé osobní údaje.
   • Při dalším využíváním účtu zejména dbejte na to, aby všechny údaje v účtu byly aktuální a přesné a chraňte své přihlašovací údaje.
   • V určitých případech můžeme váš účet nezřídit nebo zrušit. Je to výjimečná věc, ale může se to stát zejména když jste v minulosti porušili tyto obchodní podmínky nebo zákon.


 1. Jak funguje objednávka našich cateringových boxů?

  1. Uzavření Smlouvy. Objednáním Boxů s námi uzavíráte Smlouvu za podmínek uvedených v objednávce, Podmínkách a jakékoli jiné písemné dohodě mezi námi, včetně dohody v e-mailu. Boxy si u nás můžete objednat třemi různými způsoby:
   1. E-shop.Prostřednictvím e-shopu na Webu.
   2. Formulář.Vyplněním poptávkového formuláře na Webu.
   3. E-mail.E-mailem na info@dark-kitchen.cz.
  2. Závazky ze smlouvy. Uzavřením Smlouvy se my zavazujeme dodat vám Boxy ve složení, v čase a na místo uvedené v objednávce. Vy se zavazujete Boxy převzít, zkontrolovat a zaplatit některým ze způsobů dle Podmínek cenu.
  3. Objednávka přes e-shop na Webu. Objednávání přes náš e-shop probíhá následovně. Celým procesem vás přehledně provedeme:
   1. Výběr Boxu. Nejprve vyberete určitý Box nebo jiný produkt uvedený na e-shopu.
   2. Přihlášení do Účtu nebo vyplnění údajů. Dále se přihlásíte do svého Účtu nebo vyplníte požadované údaje (hlavně jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresu, případně IČO) a můžete zvolit také doplňkové služby, pokud je nabízíme.
   3. Odeslání objednávky. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny své údaje správně (nebo zkontrolovali, že byly správně doplněny z Účtu) a potvrdili, že jste se seznámili s Podmínkami a souhlasíte s nimi. Okamžikem odeslání objednávky je mezi námi uzavřena Smlouva.
   4. Potvrzení objednávky. Následně vám zašleme na e-mail shrnutí a potvrzení objednávky. Pokud jste si u nás nezřídili Účet, musíte v objednávce i odsouhlasit Podmínky. Na e-mail vám je pak pošleme ve formátu .pdf.
  4. Objednávka e-mailem. Pokud máte zájem o objednání Boxů e-mailem, napište nám e-mail. Prostřednictvím e-mailu si vyberete či popíšete poptávané Boxy a sdělíte nám údaje, které potřebujeme pro uzavření Smlouvy a dodání. Potvrdíme si i další informace jako v případě objednávky přes e-shop. My vám pak pošleme naši nabídku včetně Podmínek, kterou nám odsouhlasíte rovněž e-mailem a my vám odešleme e-mailem potvrzení, že je mezi námi uzavřena Smlouva. Ta je uzavřena okamžikem odeslání tohoto potvrzení.
  5. Objednávka přes formulář. Obdobným způsobem jako přes e-mail dle odst. 3.4. probíhá i objednávka přes poptávkový formulář na Webu. Do tohoto formuláře vyplníte požadované údaje a specifikujete Boxy nebo jiné produkty, které požadujete. Pokud budeme potřebovat doplnit nějaké informace, budeme vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Při odeslání formuláře musíte odsouhlasit tyto Podmínky. Na e-mail vám je pak pošleme ve formátu .pdf. Potom vám pošleme nabídku, kterou nám odsouhlasíte rovněž e-mailem a my vám odešleme e-mailem potvrzení, že je mezi námi uzavřena Smlouva. Ta je uzavřena okamžikem odeslání tohoto potvrzení.
  6. Čas objednávky. Objednávku našich Boxů musíte odeslat nejpozději 48 hodin před časem, kdy si je chcete v souladu s podmínkami dopravy (čl. 7.) vyzvednout nebo obdržet.
  7. Vaše údaje. Při objednávání produktů jste povinni uvádět aktuální, pravdivé a úplné údaje. Platí obdobně odst. 2.5. o aktuálnosti údajů v Účtu.
  8. Závaznost objednávek. Veškeré objednávky jsou závazné. To znamená, že za objednané Boxy musíte zaplatit a odebrat je. Vzhledem k potenciálně rychlému vyřizování objednávek na tomto musíme trvat. Pokud však objednáte Boxy náhodou chybně a ozvete se nám bezodkladně telefonicky, můžeme se samozřejmě domluvit na zrušení. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami.
  9. Neobvyklá objednávka. Pokud bude náhodou vaše objednávka neobvyklá (např. objednáte v první objednávce u nás 20 a více Boxů), můžeme vás požádat o její dodatečné potvrzení e-mailem nebo telefonicky. V takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena až okamžikem doručení nebo sdělení takového potvrzení objednávky. Do dodatečného potvrzení nemusíme Boxy dodat, tudíž původně požadovaný termín doručení nemusí být dodržen a může být nutné dohodnout se na novém.
  10. Nesrozumitelnost objednávky (e-mail, formulář). Pro objednávky přes e-mail a formulář platí čas doručení 48 hodin také. Může se však stát, že objednávka tímto způsobem pro nás nebude srozumitelná nebo budou chybět některé zásadní informace. V tom případě si je od vás vyžádáme. Do vyjasnění nemůžeme Boxy dodat, tudíž původně požadovaný termín doručení nemusí být dodržen a může být nutné dohodnout se na novém.
  11. Komunikace a součinnost. Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku (internet) i s tím, že ohledně Smlouvy po jejím uzavření, třeba ohledně reklamace budeme komunikovat e-mailem nebo prostřednictvím chatu na Webu, pokud bude dostupný. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (třeba internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.
  12. Dlouhodobý zákazník. Pokud s námi máte uzavřenou Rámcovou smlouvu, postup uvedený v tomto článku Podmínek se na vás vztahuje obdobně. Objednávky budete vytvářet ve zvláštním rozhraní Webu po přihlášení do Účtu dle čl. 6., které vám nabízí lepší podmínky.
  13. Stručně a srozumitelně:

   • V objednávce vždy uvádějte správné a aktuální údaje a informace.
   • Smlouva je mezi námi uzavřená okamžikem odeslání objednávky (v případě objednávky přes e-shop) nebo okamžikem jejího potvrzení z naší strany, případně vyjasnění (v případě objednávky přes e-mail nebo formulář).
   • Může se stát, že objednávka pro nás bude nesrozumitelná (pokud objednáváte e-mailem nebo přes formulář) nebo ji budeme považovat za neobvyklou. V tom případě to může ovlivnit i termín dodání. V případě dostatečně brzkého vyjasnění se však pokusíme dodržet původně požadovaný termín.


 1. Jak je to se změnou objednávky a stornem?

  1. Možnosti. V případě, že si přejete objednávku změnit či stornovat, je třeba nás o tom informovat minimálně 48 hodin před plánovaným doručením nebo vyzvednutím.
  2. Storno poplatek při pozdějším zrušení či nepřevzetí. Jelikož Boxy vyrábíme na míru přímo pro vás, tak pokud zrušíte objednávku později nebo si ji nepřevezmete, vznikne nám tím nárok na zaplacení kupní ceny za objednávku (tzv. storno), a to ve výši 100 % kupní ceny za Boxy.
  3. Postup změny či zrušení. Změnu či zrušení objednávky Boxů můžete provést e-mailem na adresu info@dark-kitchen.cz, v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00.
  4. Změna adresy. Změna adresy doručení musí být provedena vždy nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne, a to e-mailem na adresu info@dark-kitchen.cz. V případě změny adresy je možné, že se změní i cena doručení, o tom vám dáme vždy vědět.
  5. Stručně a srozumitelně:

   • Objednávku je možné stornovat či změnit nejpozději 48 hodin před plánovaným doručením či vyzvednutím. Při pozdějším zrušení nebo nepřevzetí musí být uhrazen storno poplatek ve výši 100 % ceny.
   • Změnit adresu doručení je možné i později, do 14:00 dne předcházejícího doručení.


 1. Jak nám za Boxy můžete zaplatit?

  1. Kupní cena. Za naše Boxy nám musíte zaplatit. Všechny ceny na Webu uvádíme jak bez DPH, tak včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den odeslání objednávky.
  2. Platba. Cenu můžete zaplatit níže uvedenými způsoby. Vyhrazujeme si možnost přidat, změnit nebo odebrat jednotlivé platební metody. Rozhodující je nabídka na našem Webu:
   1. Platební brána. Platbu můžete uhradit dle podmínek platební brány, kterou pro nás poskytuje Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Platební brána umožňuje platby platební kartou nebo i s využitím dalších služeb (ApplePay, GooglePay). Poskytovatel platební brány, kterého využíváme, zpracovává platby s využitím platebního standardu PCI DSS. To je nejvyšší úroveň zabezpečení karetních transakcí. Berete na vědomí, že nemáme přístup k datům o vašem bankovním účtu nebo platební kartě – tyto informace má pouze poskytovatel platební brány. Zároveň prosím počítejte s tím, že v určitých případech můžeme poskytovatele platební brány změnit.
   2. Faktura. Pokud jste podnikatel, zašleme vám spolu s potvrzením objednávky Boxů rovnou i daňový doklad – fakturu, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v Účtu. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení. Pokud máte Účet, najdete veškeré faktury i v něm.
  3. Prodlení s placením. Pokud na vaší straně dojde k prodlení s úhradou ceny, nejsme povinni dodat vám Boxy ani plnit jiné služby a podmínky dle Smlouvy.
  4. Kdy je uhrazeno. Kupní cena je uhrazená okamžikem připsání částky na náš bankovní účet.
  5. Odmítnutí objednávky. Pokud u nás náhodou máte nějaký dluh, máme právo odmítnout vaši další objednávku až do doby, než nám zcela uhradíte dluh.
  6. Stručně a srozumitelně:

   • Cenu za boxy můžete uhradit pouze bezhotovostně.
   • Jako spotřebitel můžete platit pouze přes platební bránu. Jako podnikatel můžete využít platby na fakturu se splatností 14 dní.
   • Ve výjimečných případech můžeme vaši objednávku odmítnout.


 1. Jak řešíme dlouhodobou spolupráci?

  1. Uzavření Rámcové smlouvy. Pokud máte zájem o to spolupracovat s námi dlouhodobě, kontaktujte nás prosím na e-mail manager@dark-kitchen.cz. Následně vám zašleme k podpisu Rámcovou smlouvu. Můžeme si dohodnout i jiné způsoby, jak Rámcovou smlouvu uzavřeme.
  2. Vztah Podmínek a Rámcové smlouvy. Pokud Rámcová smlouva obsahuje odlišnosti oproti Podmínkám, má přednost.
  3. Proces objednávek. V rámci dlouhodobé spolupráce vás žádáme o to, abyste objednávky činili prostřednictvím zvláštního uživatelského rozhraní na Webu. Díky tomu můžete využít výhodnějších cenových podmínek i dopravy zdarma v rámci Prahy. Rámcová smlouva však může podmínky spolupráce upravit i jinak. Při využití jiného způsobu objednávky nedokážeme nutně garantovat správné spárování s Rámcovou smlouvou. Pokud už se rozhodnete jiný způsob využít, dejte nám prosím vědět, že s námi Rámcovou smlouvu máte.
  4. Minimální odběr. Když už vám Rámcovou smlouvou umožňujeme využít lepších cenových podmínek, žádáme po vás zase my minimální roční odběr. Tento si sjednáme přímo v Rámcové smlouvě, kde si i určíme podrobnosti, zejména řešení jeho nevyčerpání.
  5. Fakturace. Fakturace a platba za Boxy probíhá v souladu s Rámcovou smlouvou na měsíční bázi, neuvádí-li Rámcová smlouva jinak.
  6. Stručně a srozumitelně:

   • Budeme rádi, když se rozhodnete odebírat naše cateringové boxy pravidelně.
   • Rádi vám za tím účelem nabídneme lepší podmínky, a to na základě rámcové smlouvy.


 1. Jak vám Boxy doručíme?

  1. Osobní vyzvednutí. Boxy si můžete vyzvednout osobně během otvírací doby naší provozovny: Dark Kitchen Bistro, Řípská 12, 130 00 Praha 3. V případě volby osobního vyzvednutí uvidíte otevírací hodiny provozovny přímo v objednávce. Náš systém také vždy zkontroluje, jestli jste si vybrali časový slot, kdy je provozovna otevřená.
  2. Rozvozové oblasti. Zajistíme pro vás i rozvoz našimi vlastními vozy. Cena za toto doručení je stanovena dle rozvozových oblastí uvedených na našem Webu v sekci „Doprava a platba“ ve formě mapy, kde můžete cenu rozvozu ověřit dle konkrétní zadané adresy. Nedohodneme-li se jinak, doručujeme pouze na území kraje Hlavního města Prahy.
  3. Čas rozvozu. Čas rozvozu si můžete vybrat přímo v objednávce, dle našich konkrétních kapacit. Negarantujeme vám, že bude dostupné časové okno dle vašeho přání. Garantujeme však doručení v rozmezí 15 minut před až 15 minut po vámi požadovaném čase doručení, pokud neovlivní doručení vyšší moc (blíže v odst. 10.2.). V případě takto opožděného doručení po nás nemůžete požadovat jakoukoliv kompenzaci, slevu či náhradu škody. Berete na vědomí, že jsme oprávněni výjimečně doručit Boxy až 30 minut před uvedeným časem doručení. Za tímto účelem vás žádáme o zajištění součinnosti i s dřívějším doručením.
  4. Buďte k dispozici na telefonu. Pro snazší doručení objednávky buďte prosím k dispozici na telefonním čísle uvedeném v objednávce. Pokud vás nedokážeme kontaktovat na telefonu ani jiným způsobem na místě doručení, můžeme objednávku zrušit a účtovat vám její plnou cenu.
  5. Doručení a předání. Kurýr předá Boxy přímo vám (osobě uvedené jako kontaktní v objednávce) popřípadě osobě vámi určené v místě, které uvedete v objednávce. Pokud na tomto místě taková osoba není, může kurýr Boxy předat i jiné osobě, která se nachází ve vašem bydlišti či sídle. Neodpovídáme za doručení Boxů, pokud proběhne tímto náhradním způsobem.
  6. Převzetí Boxů. Při převzetí si prosím pro jistotu pečlivě zkontrolujte neporušenost obalu a obsah Boxů a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznamte kurýrovi. V případě, že bude obal nebo obsah Boxů porušen, nemusíte zásilku od kurýra převzít. O tomto s vámi kurýr sepíše předávací protokol. Porušením není povrchové poškození obalu, které nemá vliv na obsah Boxu. Okamžikem převzetí Boxů, odmítnutí převzetí (ledaže zjistíte vady uvedené ve větě první) nebo neschopnosti zajistit převzetí z důvodu nedostupnosti na vaší straně na vás přechází nebezpečí škody a nahodilé zkázy.
  7. Stručně a srozumitelně:

   • Cateringové boxy si můžete vyzvednout během otvírací doby naší provozovny Dark Kitchen Bistro či si je nechat doručit našimi kurýry.
   • Doručení kurýry probíhá na území hlavního města Praha a běžně je zpoplatněno. Informaci o ceně doručení najdete na našem webu.
   • Cateringové boxy jste povinni převzít. Při nepřevzetí nebo odmítnutí převzetí na vás také přejde odpovědnost za jejich ztrátu či poškození
   • Při převzetí prosíme zásilku dobře zkontrolujte, jestli není poškozená a případně řešte ihned s přepravcem.


 1. Jak je to s odstoupením od Smlouvy a vrácením Boxů

  1. Právo na odstoupení od smlouvy obecně – spotřebitelé. Standardně jste asi zvyklí, že pokud jako spotřebitelé (tedy mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti) nakoupíte přes internet nějaké zboží či služby, pak máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od doručení, a to i bez udání důvodu. V našem případě tomu tak ale není.
  2. Odstoupení u našich Boxů – spotřebitelé. Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na charakter našich Boxů (jedná se o čerstvé jídlo), nelze takto od Smlouvy odstoupit. Je to proto, že jde o zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Jakkoli běžně formu zapečetění obalu Boxů nevyužíváme, dodáváme, že stejně tak není ze zákona možné odstoupit od smlouvy u zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej porušíte (např. proražení obalu či porušení bezpečnostního uzávěru). Totéž platí pro nemožnost odstoupit ve vztahu k produktům vyrobeným na míru podle vašich požadavků.
  3. Odstoupení u našich Boxů – podnikatelé. Jako podnikatel nemáte ze zákona možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů.
  4. Stručně a srozumitelně:

   • Pokud jste spotřebitel, standardně máte nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek do 14 dnů od doručení. V tomto případě ale prodáváme zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby. Proto tento nárok nemáte.
   • Jako podnikatel do 14 dnů odstoupit také nemůžete.


 1. Jak je to s reklamacemi?

  1. Pouze pro podnikatele. Tento článek Smlouvy stanovuje možnost reklamace pouze pro kupující, kteří u nás nakupují jako podnikatelé. Zvláštní pravidla pro reklamaci ze strany spotřebitele upravuje čl. 12. Podmínek
  2. Za co odpovídáme. Podle zákona vám odpovídáme za to, že vám Boxy předáme v ujednaném množství a jakosti.
  3. Subjektivní pohled na věc. Prosím, vezměte na vědomí, že nemůžete Boxy reklamovat jen proto, že nesplnily vaše subjektivní očekávání anebo že vám jídlo nechutná.
  4. Lhůta pro uplatnění reklamace. Svá práva z vadného plnění můžete ze zákona běžně uplatnit do šesti měsíců od převzetí zboží. To ale neplatí u našeho zboží, které se rychle kazí a má jasně daný okamžik spotřeby (do 2 hodin po doručení). Po tuto dobu si zboží zachová své vlastnosti. Vzhledem k takto krátké lhůtě je potřeba zboží kontrolovat a reklamovat ihned při vyzvednutí na prodejně nebo při kontrole a převzetí od kurýra. Jinak totiž nebude možné vady řádně prošetřit a ověřit. Neprovedením reklamace okamžitě při převzetí uvedenými způsoby přicházíte o právo vytýkat nám zjevné vady Boxů a jejich obsahu. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.
  5. Vada množství či druhu zboží. Pokud Boxy nebo jejich obsah neodpovídají co do objednaného množství či druhu, informujte nás prosím neprodleně při předání na prodejně nebo prostřednictvím kurýra. V takovém případě můžete požadovat dodání chybějící části objednávky, případně přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahem tomu, co z objednávky chybí. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete převzít jiný druh Boxů či jejich obsahu, než jste objednali, ztrácíte práva reklamovat tuto skutečnost.
  6. Vada způsobená vámi. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili, například nevhodným skladováním či pozdní spotřebou.
  7. Uplatnění reklamace. Reklamaci uplatněte přímo na prodejně nebo u kurýra, který vám Boxy doručil. Za tímto účelem s vámi bude sepsán reklamační protokol.
  8. Skryté vady. Pokud trpí Boxy nebo jejich obsah vadou, kterou nebylo možné s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání Boxů (tzv. skrytá vada), můžete Boxy reklamovat na e-mailové adrese info@dark-kitchen.cz. Po dobu vyřizování reklamace se zavazujete uchovávat Boxy vhodným způsobem v ledničce a poskytnout potřebnou součinnost kurýrovi, kterého pro reklamované Boxy případně pošleme. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.
  9. Obsah reklamace. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:
   1. Kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje.
   2. Popis vady. Například, že jsme dodali jiný obsah Boxu nebo obsah Boxu nebyl čerstvý.
   3. Způsob vyřízení reklamace. Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace.
  10. Co můžete požadovat u odstranitelné vady. Pokud má obsah Boxu vadu, kterou je možné odstranit (např. část Boxu je poškozená nebo jinak vadná, ale zbytek Boxu je v pořádku) můžete ze zákona požadovat opravu nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřenou slevu z ceny. Vzhledem k našim produktům a finanční náročnosti či případně i faktické nemožnosti „opravy“ nebo „doplnění“ Boxu preferujeme v tomto případě poskytnutí přiměřené slevy z ceny objednaných Boxů.
  11. Možnosti řešení. Pokud mají Boxy vadu, určíme, jakým z následujících způsobů bude reklamace vyřešena:
   1. odstraněním vady;
   2. dodáním nových Boxů;
   3. přiměřenou slevou z Ceny.
  12. Náklady. V případě vracení Boxů zpět k nám hradíte tyto náklady vy. Také nemáte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

  13. Stručně a srozumitelně:

   • Zjevné vady našeho zboží nám sdělte vždy okamžitě při převzetí na prodejně nebo během doručení kurýrem. Pokud tak neučiníte, nemusíme vaší reklamaci vyhovět.
   • Doporučujeme v případě zájmu zboží reklamovat pořídit fotografie našeho zboží. Můžeme to po vás i požadovat.
   • Skryté vady nebo vady množství či druhu dodaného zboží nám prosím sdělte e-mailem nebo telefonicky a vyřešíme je buď dodáním nového či chybějícího zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny.


 1. Jak je to s odstoupením od Smlouvy z naší strany?

  1. Porušení Podmínek z vaší strany. Pokud porušíte tyto Podmínky anebo Smlouvu či Rámcovou smlouvu a budete se splněním svých povinností v prodlení delším než 30 dní, jsme oprávněni od Smlouvy po uplynutí této doby odstoupit. Jestliže jste již v prodlení a prohlásíte, že svou povinnost nemáte v plánu splnit, nebo s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem je zřejmé, že ji nesplníte, můžeme od Smlouvy odstoupit i před uplynutím lhůty uvedené v předchozí větě.
  2. Vyšší moc. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, extrémní povětrnostní podmínky, dopravní kolaps, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci. Tuto situaci vám však bezodkladně oznámíme a navrhneme alternativní řešení situace (zejména nový termín dodání). Jsme však případně oprávněni od Smlouvy i odstoupit, zejména tehdy, pokud nesouhlasíte s alternativním řešením.
  3. Účinnost odstoupení. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Podmínek nabývá účinnosti dnem, kdy je vám doručeno oznámení o odstoupení. Nemáme povinnost vracet si plnění, které jsme si před odstoupením od Smlouvy vzájemně poskytli.

  4. Stručně a srozumitelně:

   • I my jako prodávající můžeme v některých případech odstoupit od smlouvy, a to pokud jste v prodlení se splněním vašich povinností déle než 30 dní anebo v nepředvídatelných případech jako je pandemie, přírodní katastrofa anebo válka.


 1. Jak je to s naší odpovědností?

  1. Omezení odpovědnosti. V celém rozsahu odpovídáme za škodu způsobenou na přirozených právech člověka, za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Za ostatní škody neodpovídáme. Neodpovídáme ani za náhradu ušlého zisku, náklady na pořízení náhradního produktu nebo náhradu nemajetkové újmy (pokud nejde o výše uvedení případy, kde odpovědnost nemůžeme vyloučit).
  2. Bezpečnost. Vezměte prosím na vědomí, že obsah Webu má pouze informativní účely a v žádném případě nemůže nahradit konzultace s odborníkem na výživu či lékařem.
  3. Stručně a srozumitelně:

   • Naše odpovědnost je omezená v rozsahu, ve kterém to umožňují zákony, pouze na přímé škody. V největším možném rozsahu, ve kterém je možné naši odpovědnost dle zákona omezit, tedy nemusíme hradit ušlý zisk, náklady na pořízení náhradního produktu nebo náhradu nemajetkové újmy.


 1. Jaká další pravidla platí pouze pro spotřebitele?

 2. Vlastnosti Boxů a vady
  1. Za co odpovídáme. Podle zákona vám odpovídáme za to, že Boxy nemají při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy je přebíráte, odpovídáme zejména za:
   1. Ujednané vlastnosti. Boxy a jejich obsah odpovídají ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti a jiným ujednaným vlastnostem; ujednané vlastnosti jsou pouze takové, které jsou uvedené na Webu nebo v naší písemné komunikaci.
   2. Účel. Boxy a jejich obsah jsou vhodné k účelu, pro který si je objednáváte a s nímž jsme souhlasili (tedy stravování).
   3. Potřebné instrukce. Potřebné instrukce k Boxům jsou uvedeny na Webu a v těchto Podmínkách (např. pravidla a délka skladování). Na vaši žádost vám tyto instrukce případně zašleme na e-mail nebo vám je sdělí kurýr.
  2. Za co ještě odpovídáme. Dále odpovídáme i za:
   1. Obvyklý účel. Boxy a jejich obsah jsou vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy. Tímto účelem rozumíme zejména stravování bezodkladně po doručení.
   2. Obvyklé vlastnosti. Boxy a jejich obsah množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti a funkčnosti odpovídají obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením.
   3. Obvyklé příslušenství. Boxy a jejich obsah vám dodáme s příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat.
   4. Vzorky. Pokud jsme vám před uzavřením Smlouvy poskytli vzorky, Krabičky odpovídají jakostí nebo provedením takovým vzorkům.

   Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží od obvyklé vlastnosti liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

  3. Subjektivní pohled na věc. Prosím, vezměte na vědomí, že nemůžete Boxy reklamovat jen proto, že nesplnily Vaše subjektivní očekávání anebo že vám jídlo nechutná.
  4. Lhůta pro uplatnění reklamace. Svá práva z vadného plnění můžete ze zákona běžně uplatnit do dvou let od převzetí zboží. To ale neplatí u našeho zboží, které se rychle kazí a má jasně daný okamžik spotřeby (do 2 hodin po doručení). Po tuto dobu si zboží zachová své vlastnosti. Vzhledem k takto krátké lhůtě je ideální zboží kontrolovat a reklamovat ihned při vyzvednutí na prodejně nebo při kontrole a převzetí od kurýra. Reklamovat Boxy ale můžete po celou dobu jejich trvanlivosti. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.
  5. Vada množství či druhu zboží. Pokud Boxy nebo jejich obsah neodpovídají co do objednaného množství či druhu, informujte nás prosím neprodleně při předání na prodejně nebo prostřednictvím kurýra. V takovém případě můžete požadovat dodání chybějící části objednávky, případně přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahem tomu, co z objednávky chybí. Upozorňujeme vás, že pokud se rozhodnete převzít jiný druh Boxů či jejich obsahu, než jste objednali, ztrácíte práva reklamovat tuto skutečnost.
  6. Vada způsobená vámi. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
  Vyřízení reklamace
  1. Uplatnění reklamace. Reklamaci uplatněte přímo na prodejně nebo u kurýra, který vám Boxy doručil. Za tímto účelem s vámi bude sepsán reklamační protokol. Boxy můžete reklamovat i na e-mailové adrese info@dark-kitchen.cz. Po dobu vyřizování reklamace se zavazujete uchovávat Boxy vhodným způsobem v ledničce a poskytnout potřebnou součinnost kurýrovi, kterého pro reklamované Boxy případně pošleme. Zároveň upozorňujeme, že vás můžeme požádat o zaslání fotografií daného Boxu a jeho obsahu za účelem zdokumentování a ověření vady, případně pořídit fotografie sami.
  2. Obsah reklamace. Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:
   1. Kontaktní údaje. Vaše kontaktní údaje.
   2. Popis vady. Například, že jsme dodali jiný obsah Boxu nebo obsah Boxu nebyl čerstvý.
   3. Způsob vyřízení reklamace. Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace.
  3. Co můžete požadovat. Pokud mají Boxy nebo jejich obsah vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  4. Sleva nebo odstoupení od Smlouvy. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
   1. Odmítnutí odstranění vady nebo opožděnost. Pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže.
   2. Opakovaná vada. Když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více.
   3. Podstatné porušení Smlouvy. Pokud je vada podstatným porušením Smlouvy.
   4. Naše prohlášení či okolnosti svědčí o nesplnění. Když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

   Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.

  5. Úhrada kupní ceny. Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

  6. Potvrzení o reklamaci. Po uplatnění reklamace vám na e-mail pošleme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
  7. Vyřízení reklamace. Reklamaci se snažíme řešit co nejrychleji, běžně nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího uplatnění. Do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme bezpodmínečně (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
  8. Potvrzení o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
  9. Náklady na reklamaci. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.
  10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
  11. Řešení sporů u České obchodní inspekce. Jako spotřebitel máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze Smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na Váš návrh jakožto spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi jako prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste jako spotřebitel uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u nás jako prodávajícího poprvé. Kromě toho máte i právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
   zde.
  12. Podléháme kontrole. K podnikání a prodeji našich produktů jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  13. Stížnosti. Veškeré stížnosti nám zašlete na info@dark-kitchen.cz, vyřídíme je co nejdříve.

  14. Stručně a srozumitelně:

   • Zjevné vady našeho zboží nám sdělte vždy okamžitě při převzetí na prodejně nebo během doručení kurýrem. Pokud tak neučiníte, nemusíme vaší reklamaci vyhovět.
   • Doporučujeme v případě zájmu zboží reklamovat pořídit fotografie našeho zboží. Můžeme to po vás i požadovat.
   • Skryté vady nebo vady množství či druhu dodaného zboží nám prosím sdělte e-mailem nebo telefonicky a vyřešíme je buď dodáním nového či chybějícího zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. V určitých případech můžete i odstoupit od smlouvy.
   • Jako spotřebitel máte právo na mimosoudní vyřešení sporu, který mezi námi vznikl. Můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci nebo využít platformu ODR (kontakty a adresy najdete výše).
   • Naše podnikání podléhá kontrole živnostenských úřadů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a České obchodní inspekci.
   • Případné stížnosti zasílejte na info@dark-kitchen.cz.


 1. Závěrem

  1. Osobní údaje. Pro poskytování našich služeb, zejména vyřizování a doručování objednávek, potřebujeme nějaké vaše osobní údaje. Podmínky zpracování těchto údajů jsou upraveny zde.
  2. Mezinárodní prvek. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si sjednáváme, že se náš vztah a Smlouva řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (pokud jste podnikatel nebo spotřebitel) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (pouze pokud jste spotřebitel). Tím, že se Smlouva řídí českým právem, nejsou dotčena vaše spotřebitelská práva.
  3. Rozhodování sporů. Spory nemáme rádi, a tak se je vždycky snažíme řešit smírně. Pokud to nebude možné, sjednáváme si, že spory bude rozhodovat místně příslušný soud České republiky dle našeho sídla.
  4. Změny Podmínek. Podmínky můžeme měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. To zjednodušeně řečeno znamená, že změna Podmínek pochopitelně nebude mít vliv na už uskutečněné nákupy. V případě, že předmětem Smlouvy mezi námi není pouze jednorázové plnění, ale dodáváme vám Boxy na základě Rámcové smlouvy, o změně Podmínek vás informujeme e-mailem, upozorníme Vás na možnost se změnami nesouhlasit a Smlouvu z toho důvodu vypovědět. K tomu Vám poskytneme přiměřenou lhůtu. Pokud Smlouvu nevypovíte, budeme to považovat za váš souhlas s novým zněním Podmínek.
  5. Autorská a průmyslová práva. Veškerá práva k Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web nebo jeho části bez našeho souhlasu. Jsme držiteli průmyslových práv k našim produktům, včetně práv k designu našich produktů, které je zakázáno kopírovat či napodobovat.
  6. Používání Webu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku použití Webu v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web. Nesmíte užívat Web nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
  7. Přístupnost Webu. Vezměte prosím na vědomí, že Web nebo jeho části nemusí být k dispozici nepřetržitě, a to hlavně kvůli údržbě našeho hardwaru a softwaru anebo údržbě vybavení třetích stran.
  8. Stručně a srozumitelně:

   • Náš vztah se řídí českým právem. Tím ale pochopitelně nejsou dotčená vaše spotřebitelská práva. Spory se budeme snažit řešit smírně, pokud to nepůjde, bude je řešit soud v ČR příslušný dle našeho sídla.
   • Náš web nemusí být dostupné nepřetržitě.
   • Podmínky můžeme měnit a doplňovat. V případě jednorázových nákupů našich produktů se změny nijak nedotknou už odeslaných nebo dokončených objednávek. Pokud vám dodáváme dlouhodobě, máte možnost s novým zněním podmínek nesouhlasit a smlouvu mezi námi vypovědět.


Tyto Podmínky platí od 22.11.2023.